Showing 1 Result(s)
Baby Potato Chaat
Dinner Recipes Easy Recipes Indian Recipes Snacks Recipes

Baby Potato Chaat – बेबी पोटैटो चाट

Baby Potato Chaat क्या चाहिए (सामग्री) – Ingredients for Baby Potato Chaat Recipe आलू के लच्छे – 1 छोटा चम्मच आलू के चिप्स – 8 मखाने – 8 छोटे आलू – ½ किलो हरी मिर्च – 2 हरा धनिया – थोड़ा सा तेल – जितनी जरूरत हो अमचूर पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच कालीमिर्च पाउडर – …